L' agència AFIC >> Organigrama

                                                     

Vanesa Moltó Moncho                                         Diego Ortiz Cabanes
(Regidora delegada de Comerç)                         (Director de Comerç)

 

                                                           

Jordi Tormo Santonja                                          Carolina Ferrando Urios            
(Tècnic de Comerç)                                              (Tècnic d'Administració)

 

© 2023 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme