El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: L´ALCOIA
Extensió (km2): 130.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 50.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 31616
Nre. d'hòmens: 29305
Xifra de població: 61914
Nre. de llars: 29305
Densitat de població: 487.84 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 21863.00 m2
Supermercats 10580.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 20024.00 m2
Llar 32112.00 m2
Resta no alimentació 16879.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 4800.00 m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 2600.00 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 8000.00 m2
Indicador de dotació comercial:
15.83 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 4779
Nre. de IAE comercials: 1893
Nre. de mercats: 3
Mercat municipal: Mercat de Sant Mateu
Mercat de Sant Roc
Mercat de la Zona Nord
Nre. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: Mercat de Sant Mateu: Dimarts i divendres. Pl. Ramón i Cajal, davant del Mercat Municipal de Sant Mateu.

Mercat de Sant Roc: Dimecres i Dissabtes. C / Espronceda, davant del Mercat Municipal de Sant Roc.

Mercat Zona Nord: Dimecres i Dissabtes, al costat del Mercat Municipal de la Zona Nord.

Mercat de Batoi: Diumenges, al barri de Batoi.
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball