Actualitat Notícies

MESA DEL CENTRE

MESA DEL CENTRE

MESA DEL CENTRE

 

 

Què és?

És un organisme creat i format per a recollir propostes i solucions en relació als problemes vigents de deteriorament que hi han al Centrre Històric de la ciutat.

Les entitats que la formen són les següents: Associació de Veïns del Centre, Cambra de Comerç d’Alcoi, Alcentro, Federació de Comerç d’Alcoi, Associació Comarcal d’Empresaris de Comerç, Universitat Politècnica de València i tots els grups polítics de la Corporació (Compromís, Partit Popular, Ciudadanos, Guanyar Alcoi i Partit Socialista).

Quan es crea?

En l’any 2016 es va fer la primera mesa del centre.

Quin objectiu té?

La reactivació socioeconòmica del Centre Històric d’Alcoi, en la que es pretén potenciar la centralitat econòmica del centre i millorar el seu posicionament com a destí comercial, turístic i cultural i com a lloc atractiu per a la localització de noves empreses i negocis.

Actes

Des de l’any 2016 s’estan realitzant reunions periòdicament, ens les que s’ha creat el “Pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Centre Històric d’Alcoi”, amb un acord signat entre tots els agents involucrats en el que s’expressa el compromís de tots per impulsar les diferents iniciatives incloses en l’estratègia.

En la última Mesa del Centre es van decidir les actuacions per a aquest any, que seran les primeres del pla estratègic:

 1. Crear una marca professional per a les actuacions de recuperació del Centre.

 2. Oficina de comerç: implementar-la com Oficina deL Centre per a la gestió d’ajudes i com a punt de referència, atenció i mediació.

 3. Iniciar projecte i licitació d’obres per a la creació d’un eix peatonal en Sant Francesc i als voltants del Mercat Sant Mateu, resolent així mateix problemes d’accesibilitat.

 4. Continuar i desenvolupar les ajudes per a pal.liar l’existència de locals i vivendes buides.

A partir d’ací, es faran les pròximes taules com a seguiment i control de les actuacions que estan duent-se a terme i les que es faran en un futur.

Pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Centre Històric d’Alcoi”

Pla d’Acció que incorpora propostes innovadores i viables tècnicament, amb la finalitat de potenciar la centralitat econòmica del centre i millorar el seu posicionament com a destí comercial, turístic i cultural i com a lloc atractiu per a la localització de noves empreses i negocis.

Les propostes han intentat recollir les necessitats del conjunt dels actors de la zona, promovent accions i projectes que s’articulen baix una programació concertada de recursos públics i privats.

L’estratègia es centra en un àmbit parcial del Centre Històric, definit per l’Ajuntament i entés com a fase inicial per a la progressiva millora.

S’ha definit un àmbit estricte, entorn al carrer Sant Francesc, que és l’eix vertebrador de la zona, així com un àmbit ampliat, per a poder fer una anàlisi urbana i socioeconòmica més coherent i completa.

Els objectius i actuacions generals que es proposen són els següents:

 1. Definir una estratègia integral i actualitzada per el Centre Històric.

 2. Frenar el deteriorament dels edificis i vivendes i recuperar la població resident.

 3. Convertir el Centre Històric en una zona bàsicament peatonal.

 4. Millora ambiental i paisatgista del Centre Històric i el seu entorn.

 5. Impulsar noves formes de governança i participació per recuperar el Centre Històric.

Els objectius específics són 5, agrupats en 20 actuacions que al mateix temps comprenen 94 accions, iniciatives i projectes:

 1. Afavorir un ús social sostenible de la zona.

 2. Fomentar una major complexitat i diversitat de funcions urbanes atraent noves activitats.

 3. Modernitzar i dinamitzar l’oferta comercial, hotelera i de servicis.

 4. Desenvolupar actuacions clau per amabilitzar l’espai públic.

 5. Impulsar la cultura i el turisme com a motors de la regeneració de la zona.

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball