Actualitat Notícies

Comencen les obres d'ampliació de la vorera del carrer Mossén Torregrossa

Proposta escollida en primer lloc per portar endavant aquest any al pla d'acció comercial (PAC)

Ja han començat les obres d'ampliació de la vorera del carrer Mossén Torregrossa que duu endavant la Regidoria de Comerç. Recordem que aquesta acció es va acordar per consens en la Mesa del PAC (Pla d’Acció Comercial) formada per la regidora de Comerç, Federació de Comerç, ACECA, Cambra de Comerç i grups de l'oposició i va ser aprovada per la Junta de Govern.

El projecte planteja l'ampliació de la vorera esquerra del carrer Mossén Torregrossa, que passarà de tenir una amplada d'1,20 metres a tenir un ample mínim de 2,40 i un màxim de 4 metres aproximadament. Per al que es preveu l'eliminació de les 5 places reservades per a l'estacionament de vehicles de la part esquerra del carrer (zona blava).

L'actuació preveu a més, l'adequació dels guals de vianants existents, en el tram dels números senars de l'1 al 13, amb especial atenció a l'encreuament entre l'esmentat carrer i el carrer Sant Joan.

L'objectiu d'aquesta acció és de propiciar un major ús de vianants del carrer i reduir la relliscositat. Per fer més agradable l'espai urbà, es proposa la inclusió de 5 arbres de port mitjà que continuen les directrius marcades per l'ampliació de la vorera realitzada recentment al carrer Sant Llorenç, precisament amb motiu del Pla d'Acció Comercial d'Alcoi, el qual recollia la referida actuació, com una actuació d'urbanisme comercial.

L'àmbit d'aquesta actuació és de 222,01 m², i permetrà ampliar dels actuals 65,22 m² de superfície destinada a voreres en l'àmbit, als 119,44 m², el que suposa un augment de més del doble respecte de l'actual superfície.
L'actuació que es durà a terme és la següent:

  • Retirada de la línia de vorada i línia de "tipus caz" de fosa existent en el tram dels números senars de l'1 al 13, per a la seua posterior col·locació.
  • Retirada del paviment de marbre existent amb recuperació del mateix.
  • Pavimentació de la nova vorera resultant, amb llambordes ceràmiques, dividides en draps per una quadrícula realitzada amb peces de marbre.
  • Formació de 5 escocells d'acer inoxidable enrasats per a la col·locació d'arbrat.
  • Reubicació dels embornals afectats per l'ampliació de la vorera.
  • Adequació a la normativa vigent dels guals de vianants.


En ser un contracte menor s'haguera pogut demanar 3 pressupostos i triar la millor opció, però, es va publicar al web municipal, el que va possibilitar que es presentaren un total de 10 empreses. Aquest procés ha permet reduir el cost, ja que en lloc dels 19.387,56 euros que havia pressupostats (IVA inclòs), finalment ha estat adjudicat a Construcciones y Proyectos Muro 1953 per 16440,66 euros(IVA inclòs).

Vanessa Moltó, regidora de Comerç, destaca: "Aquesta actuació complementarà la de 2014 amb l'ampliació de les voreres de Sant Llorenç, el que propiciarà un centre més agradable per a les persones i el comerç, seguint les indicacions de la comissió del PAC, en la qual estan tots els grups polítics de la corporació municipal, la Federació de Comerç, ACECA i la Cambra de Comerç, dins de les actuacions del PAC també està en marxa l’obra de repavimentació i urbanització del carrer Regiment Biscaia". La regidora, també ha recordat que «El Govern Municipal ha posat en marxa una campanya de manteniment de la ciutat anomenada ‘Alcoi al Dia’ aprofitant l'arribada de l'estiu on no hi ha activitat als centres educatius i on el trànsit també es redueix. En total, es realitzaran al llarg de juliol, agost i setembre, més de 30 obres».

Recordem que seguint el PAC el 2015, es va realitzar també l'adequació del carrer Sabadell, ampliant també la vorera i aconseguint recuperar un dels carrers comercials més importants del barri de la Zona Nord

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball