Actualitat Notícies

PRINCIPALS ACTIVITATS REGULADES EN LA NOVA NORMALITAT

PRINCIPALS ACTIVITATS REGULADES EN LA NOVA NORMALITAT

Decret 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, (DOGV de 13 de juny)

Acord del Consell de 19 de juny, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 20 de juny)

Acord del Consell de 17 de juliol, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19 (DOGV de 18 de juliol)

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19.

INDICACIONS GENERALS

Qualsevol activitat permesa haurà de desenvolupar-se en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat, de 1,5 metres

L'ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, Amb l'excepció de:

 • Platges, piscines, espais de natura o esport.
 • Locals d'hosteleria i restauració mentre s'està consumint.
 • Persones amb problemes respiratoris.

Tots els locals i altres establiments, així com l'equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

És obligatori l'ús de màscares per a les persones majors de 6 anys en els mitjans de transport públics i privats (incloses motocicletes, ciclomotors i vehicles privats), si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen.

No es podrà fumar en la via pública o en espai a l'aire lliure quan no es puga respectar una distància mínima interpersonal de, almenys 2 metres. Aquesta limitació inclou qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, pipes o assimilats

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has d'aïllar-te i romandre a casa, telefona al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l'App GVA CORONAVIRUS.

 

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

Es permeten vetlatoris i soterrars amb límit màxim de 25 persones en espais tancats, i de 50 persones si és a l'aire lliure o en la comitiva per a l' acomiadament de la persona difunta.

Es permet l'assistència a llocs de culte, sempre que no se supere un 75% del seu aforament. Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se amb un aforament del 75%.

Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas preferentment en casos excepcionals.

És recomanable que les trobades socials es limiten a un màxim de 10 persones i evitar aquells que es produïsquen fora del grup de convivència estable.

COMERCIO MINORISTA +info

 • El comerç al detall i de prestació de serveis pot obrir els seus locals reduint l'aforament al 75%.
 • Els mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants) han de limitar l'afluència de clients al 75% i assegurar la distància social de metre i mig.
 • Els parcs i centres comercials han de mantenir amb un aforament màxim en els establiments comercials del 75% en totes les seues zones.

HOSTALERIA i RESTAURACIÓ +info

 • Els locals d'hostaleria i restauració no poden superar el 75% del seu aforament, amb un màxim de 10 persones per taules o agrupació de taules i mantenint una distància mínima de 1,5 metres entre elles.
 • Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una distància mínima de seguretat entre clients o, si escau, grup de clients.
 • Les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració poden acollir reunions de fins a un màxim de 10 persones, ocupant-se fins al 100% del nombre de taules permeses, sempre que mantinguen una distància mínima d'1.5 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • S'ha decretat el tancament de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb o sense actuacions musicals en directe.
 • S'ha de procurar el pagament amb targeta o altres mitjans que no supose contacte físic entre dispositius, evitant, sempre que siga possible, l'ús de diners en efectiu.
 • L'ocupació màxima dels serveis serà d'una persona per a espais de fins a 4 metres quadrats. Per a espais de més de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines/urinaris que tinga l'estança.

ÚS DE PLATGES

Es permet anar a les platges en grups de màxim 15 persones, excepte convivents.

En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d' un mínim metre i mig entre els usuaris mitjançant senyals al terra limitant els espais.

Tots els objectes personals, com tovalloles, gandules i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.

Es recomana que els eixos dels para-sols no s'instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esplai, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.

Es podrà fer ús de les dutxes, serveis i vestuaris limitant l'ocupació a una persona. 

ALTRES ACTIVITATS AMB LIMITACIÓ D' AFORAMENT O GRUPALS

CULTURALS

 • Biblioteques i arxius (amb un 75% d'aforament)
 • Museus, sales d'exposicions, visites, activitats culturals i equipaments culturals (sempre que no superen el 75% del seu aforament i amb grups de, màxim, 30 persones.)
 • Cines, teatres, auditoris, circs de carpa, locals i espais similars (fins a un 75% del seu aforament)

TURISME I NEGOCIS

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de natura en grups limitats de fins a 30 persones.

Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de 20 persones.

Els hotels i allotjaments turístics ja poden disposar de fins a un 75% de la seua capacitat a les zones comunes.

Congressos, encontres, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas el 75% de l'aforament.

ESPORT I OCI

Podran realitzar-se els esdeveniments i espectacles esportius que incloguen activitats o modalitats esportives individuals, d'equip i de contacte, no es podrà superar el 75% de l'aforament ordinari, i podran desenvolupar-se amb presència de públic. Podran participar, de manera conjunta, un màxim de 300 persones esportistes.

A les instal·lacions esportives es podrà realitzar activitat esportiva individual, d'equip i de contacte, sempre que no se supere l'aforament màxim d'una persona usuària per cada 2,25 m² de superfície útil per a l'ús esportiu.

Es podran utilitzar els vestuaris i les dutxes. Es permeten els Campus esportius, escoles esportives i clínics. Les piscines recreatives no superaran un aforament màxim del 75%, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Les escoles d'estiu poden realitzar les seues activitats limitant el nombre de participants al 75% del número habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts. +info

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball