Actualitat Notícies

PLA D'ACCIÓ COMERCIAL

Treball elaborat a l'any 2002 per l'Oficina de Comerç i Territori del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana per a la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç i el Exm. Ajuntament d'Alcoi.
PLA D'ACCIÓ COMERCIAL

La situació d'Alcoi, ubicada en un entorn geogràfic en el que es localitzen diverses ciutats amb entitat comercial i una competència comercial cada vegada més intensa, obliga al municipi a plantejar estratègies de dinamització comercial i accions de millora de l'entorn comercial dirigides a millorar l'activitat comercial del municipi.

El Pla d'Acció Comercial es plantejaba, entre els seus principals objectius, identificar les posibles carències del sistema comercial i urbà proposant solucions més factibles per a que, aplicades de forma progresiva, afavorisquen un model comercial equilibrat.

El model comercial que es planteja s'ha d'aconseguir mitjançant la consecució d'objectius possibles i abastables, respectant les particularitats del municipi per aconseguir una estructura comercial equilibrada. Per a això ha de tractar-se de facilitar la convivència de diverses tipologies comercials, diversos formats, tamanys i operadors en el municipi. Una oferta variada permet atendre la demanda dels residents afavorint la lliure elecció del consumidor i, el que és molt important, garantir una oferta de proximitat i facilitat d'accés als equipaments comercials.

Per a arribar als objectius, han de combinar-se esforços realitzats de forma individual per els diferents operadors comercials, tals com planificació, inversions, implantació de sistemes de qualitat, implantació de sistemes de contribució a la preservació del medi ambient, etc.; amb l'aposta per a desenvolupar accions  de dinamització comercial conjunta per a aportar valors afegits a l'oferta comercial existent.

Partint de l'anàlisi efectuat, es planteja un conjunt d'accions considerades necessàries per aconseguir els objectius a mig termini.

Entre el conjunt d'accions propostes s'inclouen algunes dirigides a millorar la imatge física i els serveis oferits pels establiments i altres a promocionar eixa imatge i animar les zones comercials en les que s'ubiquen els comerços, així com ampliar la combinació lúdico-comercial del municipi.

Amb les accions propostes es perseguixen els següents objectius específics:

 • Posicionar el municipi com a ciutat comercial.
 • Tractar de retindre un percentatge de la despesa que els residents realitzen en els equipaments comercials del municipi de l'entorn.
 • Tractar d'atraure una major despesa dels residents en l'àrea d'influència d'Alcoi.
 • Desenvolupar accions de millora de l'espai urbà i de conexió entre les principals polaritats comercials del nucli urbà, amb el fi de generar una zona comercial que es puga completar amb activitats de restauració i oci i generar cert atractiu.
 • Potenciar la implantació de tecnologia, sistemes de qualitat i de comerç sostenible per aconseguir un comerç adequat a les tendències del mercat.
 • Fomentar la profesionalització i cooperació del sector per a la consecució d'un comerç més competitiu i modern.
 • Revitalitzar la zona Centre.

Les accions queden estructurades en 6 línies d'actuació, que es concreten en un conjunt d'accions detallades:

 • Línia 1: Incorporació de la marca comercial Alcoi, basada en la projecció d'una imatge junt al desenvolupament d'una estratègia de comunicació amb l'objecte de retindre al resident en el casc urbà i tractar de reforçar el seu atractiu comercial entre els residents de municipis veïns.
 • Línia 2: Promoció del comerç local. 
 • Línia 3: Modernització del teixit comercial d'Alcoi de contribuir a la consecució d'una imatge del comerç moderna, atractiva i de qualitat.
 • Línia 4: Profesionalització de l'activitat comercial que permta incrementar la qualitat.
 • Línia 5: Potenciar el comerç de proximitat i miloorar el que ja està asentat, tractant de gestionar el mix comercial i d'oci per aconseguir una oferta equilibrada.
 • Línia 6:Potenciar un àrea urbana com a centre comercial urbà en el que es puga integrar una oferta comercial, cultural i de serveis diferenciada.

Més informació:

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball