Actualitat Notícies

Comencen les obres de repavimentació i peatonalització del carrer Regiment Biscaia

El termini d’execució és de dos mesos

Ahir dilluns van començar les obres de repavimentació i peatonalització del carrer Regiment Biscaia (junt al CC Alzamora). Recordem que el projecte va ser aprovat en la mesa del Pla d'Acció Comercial, PAC, formada per tots els grups polítics de la corporació municipal, al costat de la Federació de Comerç, ACECA i la Cambra de comerç. El projecte també va ser rebut amb optimisme pels comerciants de la zona que fa un temps, van mantindre una reunió amb la regidora de Comerç, Vanessa Moltó, qui els va indicar tots els detalls d’aquesta obra.
L'obra la realitzarà l'empresa Gestaser Obres i Serveis, S.L. que va realitzar la millor oferta entre les 12 presentades permetent un estalvi de més de 13.000 euros. El pressupost d'execució per contracta ascendia a 49.860,22 euros, i el projecte adjudicat és de 36.844,11 euros.
El carrer Regiment Biscaia compta actualment amb dues bandes de vorera perfectament definides, amb un ample d'uns 2,00 m², a diferent nivell de la calçada d'asfalt. A nivell de la calçada es disposen dues bandes d'estacionament, una de les quals és de paviment de llamborda de pedra.
L'àmbit d'aquesta actuació és de 887 m², i permetrà peatonalitzar i integrar en benefici del transeünt, un carrer que actualment té un ús completament residual i gens agradable, utilitzant-se per situar contenidors d’escombriaires, cotxes estacionats en doble fila, i donant servei únicament a sortides d'emergència i portes de servei del Centre Comercial Alçamora.
L'actuació contempla l'eliminació de les 7 places reservades per a l'estacionament de vehicles de la part dreta (zona blava), així com la reserva d'estacionament per a càrrega i descàrrega de la part esquerra i de l'espai reservat per situar els contenidors d'orgànic, paper, plàstics i vidre, unificant a una mateixa cota tot l'ample del carrer.
Pel que fa a la zona de càrrega i descàrrega existent ha de tenir-se en compte que els repartidors i comerciants si podran utilitzar, amb caràcter restringit, el vial per realitzar repartiments … així com la possibilitat d'obrir puntualment al tràfic per eventualitats que puguin produir-se.
L'actuació preveu a més, l'adequació dels guals per als vianants existents a la normativa en matèria d'accessibilitat i oferir una plataforma a una mateixa cota, que propiciï un major ús per als vianants del carrer, afavorir l'ocupació de la mateixa i millorar la seva accessibilitat.
L'actuació que es va a dur a terme és la següent:
• Retirada de la línia de vorada de pedra existent a banda i banda del carrer, així com el que defineix la línia d'estacionament esquerra, amb recuperació del mateix i trasllat al magatzem municipal.
• Retirada del paviment de rajoles hidràuliques existents en les voreres.
• Retirada del paviment asfàltic de la calçada.
• Retirada el paviment de llamborda existent en l'àmbit, amb recuperació del mateix i trasllat al magatzem municipal.
• Pavimentació amb peces de formigó de les dimensions i característiques definides en els plànols i pressupost.
• Reubicació dels 3 imbornals existents segons plànols.
• Adequació a la normativa vigent dels guals per als vianants.
Supressió de les places d'aparcament de tots dos costats del carrer.
• Trasllat del parquímetre.
Vanessa Moltó, Regidora de Comerç, destaca: «Cal recordar que l’actuació va ser aprovada per la comissió del PAC i rebuda amb satisfacció per part dels comerciants de la zona, amb els quals es va mantenir una reunió. La peatonanalizació permetrà donar vida a un carrer fins ara oblidat, recuperant un espai per a les persones i l'activitat comercial, un dels objectius de la nostra regidoria».
En ser un contracte menor s'hagués pogut demanar 3 pressupostos i triar la millor opció, no obstant això, es va publicar en el web municipal, la qual cosa va possibilitar que es presentessin un total de 12 empreses. Aquest procés ha permès reduir el cost, ja que en lloc dels 49.860,22 euros que s'havia pressupostats (iva inclòs), finalment ha estat adjudicat a Gestaser Obres i Serveis, S.L. per 36.844,11 euros(IVA inclòs).
Recordem que anteriorment, seguint el Pla d'Acció Comercial en 2014 es va ampliar la vorera del carrer Sant Llorenç. A l'any següent, es va realitzar també l'adequació del carrer Sabadell, ampliant també la vorera i aconseguint recuperar una dels carrers comercials més importants del barri de la Zona Nord. A més, seguint aquest Pla, en els pròxims dies començaran les obres al carrer Mossèn Torregrosa.

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball