Actualitat Notícies

AJUDES 2018 EN MATERIA DE COMERÇ,CONSUM I ARTESANIA

Butlletí de Novetats del PROP
AJUDES 2018 EN MATERIA DE COMERÇ,CONSUM I ARTESANIA

Ajudes AVALEM ARTESANIA: 

 • Objecte del tràmit: incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.
 • Qui pot solicitar-ho?: les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesà.
 • Quantia de l'ajuda: fins al 45%, amb el límit de 5.000,00 euros.
 • Quan s'ha de sol·licitar?: des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

Ajudes AVALEM COMERÇ

 • Objecte del tràmit: incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
 • Qui pot solicitar-ho?: Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que exercisquen o hagen d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l'Impost d'Activitats Econòmiques segons el Reial decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990): - Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5  - Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
 • Quantia de l'ajuda: fins al 45% amb el límit de 20.000,00 euros.
 • Quan s'ha de sol·licitar?: des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

Ajudes EMPRENEM COMERÇ

 • Objecte del tràmit: incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials
 • Qui pot solicitar-ho?: Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia i que exercisquen o hagen d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l'Impost d'Activitats Econòmiques segons el Reial decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990): - Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5 - Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655
 • Quantia de l'ajuda: fins al 45 % amb el límit de 10.000,00 euros
 • Quan s'ha de sol·licitar?:des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme comercial

 • Objecte del tràmit: incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en matèria de comerç i artesania.
 • Qui pot solicitar-ho?: Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions de comerciants de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions que fomenten i desenrotllen l'associacionisme comercial.
 • Quantia de l'ajuda: fins al 70% amb el límit de 25.000,00 euros.
 • Quan s'ha de sol·licitar?: des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria d'associacionisme artesà

 • Objecte del tràmit: propiciar la realització d'activitats que faciliten la professionalització del sector, així com la comercialització i promoció del producte artesà per part de les agrupacions d'artesans
 • Qui pot solicitar-ho?: Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions d'artesans de la Comunitat Valenciana.
 • Quantia de l'ajuda:fins al 70% amb el límit de 25.000,00 euros 
 • Quan s'ha de sol·licitar?: des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat

 • Objecte del tràmit: incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en els mercats municipals de la Comunitat Valenciana.
 • Qui pot solicitar-ho?: Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions de comerciants en mercats municipals de la Comunitat Valenciana que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió, emés per un organisme públic.
 • Quantia de l'ajuda: fins al 100% amb el límit de 20.000,00 euros
 • Quan s'ha de sol·licitar?: des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la corresponent Resolució de convocatòria FINS AL DIA 15 de FEBRER DE 2018, ambdós inclosos.

Més informació aci.

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball