Calendari del contribuent

Calendari del contribuent a nivell estatal

Aquest CALENDARI DEL CONTRIBUENT va dirigit fonamentalment a recordar a les persones físiques, empresaris i professionals, i a les entitats, el compliment de les seues principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de l'any mes a mes.

L'obligatorietat de presentar Declaracions-Liquidacions (autoliquidacions) quan aquesta tinga caràcter periòdic pot ser trimestral o mensual, segons l'impost i el tipus d'obligat tributari que es tracte.

  Calendario Fiscal

Calendari del contribuent a nivell municipal

PERÍODE DE PAGAMENT TRIBUTS 2018

  • Impost sobre vehicles, taxa de guals, caixers automàtics i quioscos: De l'1 de febrer al 4 d'abril de 2018 ambdós inclosos // Domiciliats: càrrec en el seu compte 12 de març.
  • Taxa recollida, transport i tractanent de la  brossa i dels residus sòlids urbans: De l'1 de febrer a l'1 de juny de 2018 ambdós inclosos // Domiciliats: càrrec en el seu compte 15 de maig.

ELS REBUTS ACOLLITS A LA BONIFICACIÓ DEL 5% PER DOMICILIACIÓ, SERAN CARREGATS EN EL SEU COMPTE EL DIA 12 DE MARÇ.

Per a resoldre qualsevol dubte, poden telefonar a:

Vehícles : Tel. 965537100 Ext. 1102

correu electrònic: gblanquer@alcoi.org

 

Brossa: Tel. 965537100 Ext. 1141

correu electrònic: jmberbegal@alcoi.org

 

Guals: Tel. 965537100 Ext. 1131

correu electrònic: maparres@alcoi.org

 

Caixers: Tel: 965537100 Ext. 1152

correu electrònic: xisco@alcoi.org

 

 

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball